חשבון נפש» / הטיפולוגיה של אפנסייב»

אלכסנדר אָפָנַסְיֶיב (2005-1950) עשה בשנת 1990 תגלית חשובה בפסיכולוגיה: הוא גילה את ההירארכיה המולדת של גוף, רגש (נפש), אגו (רוח, כוח הרצון) וחשיבה (הגיון). יש 24 קומבינציות אפשריות, וכל אחד מאיתנו שייך לאחד מ- 24 פסיכוטיפים: גוף-חשיבה-אגו-רגש, או רגש-גוף-חשיבה-אגו, או אגו-גוף-חשיבה-רגש וכן הלאה, את הרשימה המלאה והתמונות אפשר לראות בצד שמאל

http://www.psychotype.info/photo/: כאן

תגלית זו מסבירה אינטראקציות והתאמה בין אנשים יותר טוב מתיאוריות או הנחות אחרות (מייארס-בריגס למשל) והיא עוזרת להבין יותר טוב את עצמנו ואת הזולת, ולחסוך סבל מיותר בין אנשים שאינם מתאימים. ל

מלבד ההירארכיה, יש גם הבחנה בין יסודות «מונולוגיים» ו»דיאלוגיים». היסודות השני והשלישי זקוקים לדו-שיח, ואילו הראשון והרביעי נמנעים מדו-שיח. למשל, «למידה דיאלוגית» אינה מתאימה לחשיבה1 ולחשיבה4. ל

היסוד הראשון הוא הכי בסיסי ודומיננטי, הרביעי נוטה לוותר. היסודות הראשון והשני קלים בשבילנו, והרביעי צורך אנרגיה יותר מכולם. למשל, פעילות גופנית עבור גוף4 היא לא דבר בריא (מעל למינימום חיוני), עבור חשיבה4 רוב הלימודים בבית-ספר אינם אלא עומס מיותר, ואגו4 נמנע מסכסוכים במידת האפשר. ל

הטיפוס הנפוץ ביותר (לפי הערכתנו הגסה, כרבע מן האוכלוסיה) הוא גוף-רגש-חשיבה-אגו, המתואר על-ידי «פירמידת מאסלו» המפורסמת. אך למעשה, יש 24 פירמידות כאלה ולא אחת. למשל, בפסיכוטיפים של אברהם לינקולן וריצ’רד פיינמן, הכבוד (האגו) נמצא ברמה בסיסית (מקום שני וראשון בהתאמה) ואילו הגוף במקום האחרון, לעומת זה של מאסלו. ל

הטיפוסים הנדירים ביותר הם כנראה אגו-חשיבה-רגש-גוף ואגו-חשיבה-גוף-רגש. ל

לתגליתו של אפנסייב השלכות חשובות רבות — לבתי-ספר, לפוליטיקה, להתאמה בנישואין ובאימוץ, וכן הלאה. ל

הנושא הוא רגיש ומחייב משהו כמו אתיקה רפואית. אלה הם העקרונות שלנו: ל

א) אנו לא דנים בפומבי בפסיכוטיפ של אדם חי אלא אם הוא פוליטיקאי, או אם הוא בעצמו דן בפומבי בפסיכוטיפ שלו, או אם הוא ביקש והסכים שהפסיכוטיפ שלו יידון בפומבי. על אנשים שהלכו לעולמם, אין לדעתנו מניעה לדון

ב) אף אחד אינו חייב לציין את הפסיכוטיפ שלו, אבל אם מציין — זה חייב להיות נכון. ראינו דוגמאות מכוערות של טעויות גסות ומרמה. אבחון לא נכון אינו «דעה לגיטימית» אלא טעות שיש לתקן אותה

כאן יש לציין שאדם יכול לתפוש את הפסיכוטיפ שלו כבעיה מוכרת, או כנושא להתלבטות, התגובה הראשונה יכולה להיות אפילו הלם, אבל לא ייתכן שפסיכוטיפ ייתפש כסיבה לגאווה. אם אדם אומר «אני גאה בטיפוס שלי», זה לא הטיפוס שלו. ל

אפנסייב קרא לשיטה זו «פסיכוסופיה». בעברית, הצענו לקרוא לה «שיטת חשבון נפש», בשני המובנים: במובן של פשטות מתימטית ובמובן של כנות. ל

http://www.psychotype.info/forum/14-78-1 : המשך תורת אפנסייב כאן

ובכן, כל אחד מאתנו שייך לאחד הטיפוסים הנ»ל. כל אחד יש לו הרמוניה עם אנשים (טיפוסים) מסויימים וחוסר הרמוניה עם טיפוסים אחרים. חשוב לקחת זאת בחשבון כשמרכיבים צוות, או בוחרים בן זוג, או שותף, או מורה פרטי, או פסיכולוג (הרי גם פסיכולוג שייך לאחד הטיפוסים, וזה למעשה יותר חשוב מהמקצועיות שלו). את הטיפוס חשוב לקחת בחשבון כשרוצים למצוא שפה משותפת עם קרובים, חברים ועמיתים. ל

אנו מברכים אתכם לרגל היכרותכם עם השיטה. היזהרו מטעויות. זכרו שבהתחלה כולם טועים, זה טבעי. עם הזמן ועם צבירת נסיון, מספר הטעויות קָטֵן — כמובן אם שואפים לאמת ולא לאחיזת עיניים. בהצלחה. ל

רחל טורפוסמן ©

מרים טורפוסמן

אולגה פרושצ’יצקי

אלכסנדר בורטיאנסקי

spaniel90100@yahoo.com :למידע נוסף, יצירת קשר, תיאום ייעוץ