RE: יסודות וטיפוסים

Форумы ENGLISH, HEBREW יסודות וטיפוסים RE: יסודות וטיפוסים

  Martha
  Admin
  none
   אגו 1

   בטחון עצמי מלא ואף מופרז
   כושר מנהיגות, ארגון וניהול
   מרץ רב, כריזמה
   מבט נוקב
   אמירות אופייניות: «אין דבר עומד בפני הרצון», משפטים בציווי
   במקרה של הרמוניה, דומה ל- 2
   אם הוא «כבוש» ע»י הורים ומחנכים, קצת דומה ל- 3

   אגו 2

   כושר ניהול בלי לחץ, יכולת למצוא פתרונות ופשרות
   יחסי אנוש מעולים עם רוב הבריות
   בטחון עצמי בריא
   חוש צדק, כבוד עצמי וכבוד לזולת
   משנה תוכניות בקלות, זורם עם הסיטואציה
   אינו מוותר על חופש
   מבט רגוע וחופשי
   «אמירות טיפוסיות: «כרצונך», «למה לא», «אני לא מנהל טוב, אבל הצוות שלי נהדר
   בדרך כלל לא משתמש בציווי
   במקרה של חינוך לא מוצלח ודיסהרמוניה, דומה לאגו 4 אך לא 3

   אגו 3

   ספקות והסתייגויות לגבי חופש, כבוד, דומיננטיות, כפיפות
   רואה את העולם כזירת מאבק, שבו על כל דבר יש להילחם
   רגישות יתר לביקורת, אפילו לביקורת בונה
   בטחון עצמי משתנה, לעתים מוגזם, לעתים ירוד
   מרבה לשנות את תכניותיו
   ספקות בתחום קבלת החלטות
   מתקשה להסתכל בעיניים, המבט נע
   מתקשה להתנצל
   «אמירות טיפוסיות: «צריך להיות חזק», «אני בן-אדם חיובי», «הוא אפס
   שואף למעמד גבוה ולשלטון, אך שלטון יחיד לא נותן לו תרפיה
   התרפיה היא: חופש בחירה, סביבה ידידותית, נוכחות אגו 2

   אגו 4

   ידידותיות, צייתנות, «ראש קטן», חוסר יוזמה
   במקרים רבים נמנע מקבלת החלטות ומעדיף שיחליטו במקומו
   זקוק לסביבה נוחה ללא סכסוכים
   במקרים של צורך, מוכן למרוד ולהסתכסך אך לא אוהב זאת
   לעתים קרובות, אינו רואה אפשרויות חלופיות לשינוי המצב
   מתקשה לשנות את תכניותיו, מרגיש מחוייבות ומצפה למחוייבות מאחרים
   אמירות טיפוסיות: אין מה לעשות, אני לא יכול לשנות את זה

   כמו ביתר היסודות, הצירופים המוצלחים ביותר הם: 1-4 ו- 2-3
   גם הצירופים 2-2 ו- 3-3 עשויים להיות מוצלחים, אם יתר היסודות מתאימים
   כמו ביתר היסודות, הצירוף הבעייתי ביותר הוא 1-3