RE: יסודות וטיפוסים

Форумы ENGLISH, HEBREW יסודות וטיפוסים RE: יסודות וטיפוסים

  Martha
  Admin
  none
   חשיבה 1 — די נדירה

   חשיבה הגיונית מאוד ומצפה להגיון מאחרים
   דעות פסקניות בכל נושא, כמעט ללא סיכוי לשכנע אותו
   לעתים קרובות, אינו לוקח בחשבון עובדות שסותרות את דעתו
   לא אוהב להתווכח ולשכנע אחרים
   לעתים קרובות שוקע בהרהורים ומתנתק מן הסביבה
   חושב לאט, צריך זמן כדי לענות
   לעתים נכשל בבחינות
   כתב יד בדרך כלל ברור
   אמירות טיפוסיות: זה לא הגיוני
   במקרה של הרמוניה, דומה ל- 2

   חשיבה 2 — די נדירה

   חושב מהר ועונה מהר
   תשמות לב וזכרון לפרטים
   לוקח בחשבון עובדות והערות
   באופן אוטומטי בודק עובדות, פוסל דברים שאינם נכונים ומאמת את הנכונים
   כשרואה שטעה, משנה את דעתו בקלות ומודה בטעותו
   חשיבה דיאלוגית — מגיע למסקנה תוך כדי דו-שיח
   כשרון של מרצה
   אמירות טיפוסיות: זה מאוד פשוט, איזה טיפש אני

   חשיבה 3 — הנפוצה ביותר

   ספקות והסתייגויות לגבי הגיון, חכמה, אמת, השכלה, מדע
   מתח בין ידע לבין אמונה
   אהבה לדו-שיח, לעתים דברנות יתר
   «מתקשה לומר «לא יודע», «טעיתי
   «אמירות טיפוסיות: «העיקר זה ללמוד», «אין אמת מוחלטת», «אולי זה נכון ואולי לא
   התרפיה: השכלה, פתרון בעיות לוגיות, סביבה ידידותית, דו-שיח עם חשיבה 2

   חשיבה 4 — נפוצה

   טולרנטיות לכל דעה, «ראש קטן» בענייני אמת ומדע
   סומך על דברי מומחים ללא בדיקת דבריהם
   משתמש בהגיון ככלי, אך אינו זקוק להגיון כתנאי לשיפוט
   מוכן להאמין גם לדברים שאינם הגיוניים
   כשדן בבעיה, אינו רואה את כל מכלול העובדות
   אמירות טיפוסיות: צריך לפעמים לנתק את הראש, לא בריא לחשוב יותר מדי

   כמו ביתר היסודות, הצירופים המוצלחים ביותר הם: 1-4 ו- 2-3
   גם הצירופים 2-2 ו- 3-3 עשויים להיות מוצלחים, אם יתר היסודות מתאימים
   כמו ביתר היסודות, הצירוף הבעייתי ביותר הוא 1-3